Sync Med

D i n  S y k l u s

I vårt nåværende samfunn blir menssyklusen ofte oppfattet som noe plagsomt, eller til og med som noe skammelig. Men gjennom å kartlegge vår menssyklus og bli bevist om dens månedlige flo og fjære kan vi finne en måte å bli venn med den. Mange som bruker metoder for fertilitetsbevissthet opplever til og med at de begynner å dypt verdsette syklusen sin. Det å kartlegge vår månedlige rytme kan bli noe som beriker våre liv og fordyper vår relasjon til oss selv. Vi kan lære oss å gjøre vår sykliske bevegelse gjennom tilværelsen til noe positivt, noe som gir oss en større følelse av å være i kontakt med oss selv. Gjennom å følge dens naturlige bevegelse kan vi til og med få mer energi til å kanalisere inn i våre hverdagslige liv, og til å utføre våre livsmål. Jeg kaller denne tilnærming til fertilitetsbevissthet for «cyclic living».

Fertilitetsbevissthet styrker oss på dypet gjennom å gi oss tilbake fullmakten over våre menssykluser og reproduktive kropper. Din syklus er en del av deg, og jeg vil støtte deg på din reise mot å bli kjent med den og verdsette den på en helt ny måte.

OMTALER

— Maria, klient

“Metoden gjør at jeg føler meg styrket, og den har hjulpet meg på min reise mot å bli venn med, og å elske, kroppen min.”

© 2018 by Siri Kalla Integrative Healthcare.

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon
0