Lær deg Fertility Awareness

Få dyp kunnskap om din kropp og deg selv
 

Lær en naturlig og effektiv prevensjonsmetode
 

Oppnå ønsket graviditet naturlig
 

Balanser dine hormoner
 

Få kunnskap til å gjøre informerte helsevalg

F e r t i l i t e t s

B e v i s s t h e t

Gjennom metoder basert på Fertility Awareness lærer vi å kartlegge kroppens tegn på fertilitet og infertilitet. Jeg er en sertifisert lærer i Justissemetoden, som er en sympto-termal metode innen Fertility Awareness, basert på aktuell forsking om kvinnekroppen. Hver dag går kvinnekroppen gjennom sykliske fysiologiske forandringer. Vi kan lære oss å lese disse signalene slik at vi kan forstå hvilke dager i menssyklusen vi er fruktbare, og når vi ikke er det. I Fertility Awareness kaller vi dette «body literacy», som kan oversettes til «kroppskunnskap».

 

Ettersom menssyklusen er dynamisk og kan variere gjøres alle observasjoner hver dag i sanntid, og vi bruker aldri kalkulasjoner baserte på data fra tidligere sykluser. Dermed er den sympto-termale metoden mye mer effektiv enn for eksempel «kalendermetoden» og de fleste fertilitets-apper.

 

Når vi lærer oss fertilitetsbevissthet gir det en dyp forståelse av vår egen kropp. Dette kan brukes som et effektiv prevensjonsmiddel; en metode for å oppnå graviditet; for å kartlegge og støtte fertilitet og menstruasjonshelse; og for å få dypere forståelse av oss selv gjennom dyp kroppkunnskap.

På Our Fertility mener vi at denne kunnskapen er en medfødt rett for alle med en menstruasjonssyklus*.


*Våre tjenester er åpne for alle, uansett kjønnsidentitet og seksuell legning.

Naturlig
Prevensjon
Bli Gravid
Naturlig
Etter Hormonell
Prevensjon
Balanser
Din Syklus
Sync Med
Din Syklus

Min lidenskap for å undervise Fertility Awareness begynte med min egen oppdagelse av naturlig prevensjon i 2009. I tillegg til å fungere som en sikker prevensjonsmetode gav det meg en helt ny relasjon til min kropp og til meg selv, og har hjulpet meg på dybden i min selvutvikling. Etter tre vellykkede år med å praktisere fertilitetsbevissthet for prevensjon, og ved å holde uformelle workshops, innså jeg at jeg ville dedikere meg til å undervise fertilitetsbevissthet, menssyklushelse og kroppskunskap. Jeg har grunnlagt Our Fertility som en plattform for dette arbeidet – et møtested for å utvikle ferdigheter, og finne informasjon og inspirasjon om Fertility Awareness og helhetlig fertilitetshelse.

Jeg tok min utdanning på Justisse College International, et ledende institutt på verdensbasis innen utdanning i Fertility Awareness og holistisk reproduksjonshelse. Gjennom tre års studier fikk jeg en solid kunnskapsbase i holistisk fysiologi, endokrinologi, ernæring og kartlegging av menstruasjonssyklusen. Jeg er sertifisert instruktør i Fertility Awareness gjennom Association for Fertility Awareness Professionals, hvor jeg også er aktiv medlem. Som fundament i min veiledningspraksis har jeg en solid erfaring fra omsorgsyrket, med godt integrerte evner i klientomsorg.

I mitt eget liv har jeg lyktes i å kurere kronisk tretthet, utbrenthet og menstruasjonsforstyrrelser gjennom fokus på diett, ernæring, body-mind medisin og fertilitetsbevissthet. Det har gitt meg en velfundamentert forståelse av at en holistisk tilnærming til helse handler om å ta tak i de grunnleggende årsakene bak symptomer. Det har også gitt meg en empatisk forståelse for utfordringer personer med kroniske helseproblemer kan gå igjennom.


Jeg tar imot klienter både på Frøyaklinikken i Oslo, og online. Jeg ser frem til å høre fra deg, og finne ut hvordan Fertility Awareness og helhetlig reproduksjonshelse kan støtte deg i livet ditt.


Vennlig hilsen,

Siri Kalla

M i n  R e i s e

OMTALER

— Kari, klient

“Jeg kommer til å ta med meg dette i resten av mitt fruktbare liv, og jeg vil virkelig dele det med så mange kvinner som mulig. Dette burde læres til alle unge jenter og kvinner globalt.“

 
 

Kontakt Oss